No-d-fr-e

Problemet med rasisme er ikke faktaene, men tolkningen.
Das Problem des Rassismus stellen nicht die Tatsachen dar, sondern ihre Deutung.

Å vandre langs bokreolen, det er en innbydelse å gå på tur.
Se promener le long de la bibliothèque, sans hâte, c’est une invitation à flâner.

På den tjuefemte time. Festen varer ennå helt kjempefin.
25th hour. Party still going strong. (4.-5. mars 2012)

Category: Nota | Tags: , , | estienne210 Comment »


Leave a ReplyBack to top